[scroll down for English translation]

Mae gwasanaeth Cymraeg yn cael ei gynnal ar y cyntaf, trydydd a phumed Sul yn y mis am 9 y bore. Dyma yw’r brif ddarpariaeth o wasanaethau Cymraeg Anglicanaidd yn Abertawe. Mae’r llyfryn yr ydym yn defnyddio yn ddwyieithog ac felly yn hawdd dilyn i’r rhai sydd ddim yn siarad Cymraeg, mae’n wir i ddweud bod cryn lawer o siaradwyr Saesneg yn unig ymysg ein cynulleidfa.

Felly os ydych wedi symud yn barhaol i Abertawe neu yn astudio dros dro yn y Brifysgol ac eisiau parhau eich addoli yn y Gymraeg, dyma yw’r lle i chi. Byddech yn sicr o gael croeso Cymreig cartrefol a chynnes!

Dewch i’n cyfarfod ni!

[Translation]

A service through the medium of Welsh is held on the first, third and fifth Sunday of the month at 9.00am and is the main provision for Anglican Welsh services in Swansea. The booklet that we use for the service is bilingual so is easy to follow for those who do not speak Welsh, in fact we have quite a few English only speakers in our congregation.

So if you have moved permanently to Swansea or are here temporarily, studying at teh University and wish to continue your worship in Welsh, this is the place for you. You can be assured of a warm and homely Welsh welcome!

Do come and meet with us!